Helsingin Medialukiossa toteutettu taidekasvatuksellinen mobiilipeli innostaa uudella tavalla taiteeseen ja taideilmaisuun. Se palkitaan oivaltavana, uudenlaisena ja digiteknologiaa hyödyntävänä oppimisen ratkaisuna. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakaa oivaltavan oppimisen palkinnon säännöllisesti.


Palkitussa mobiilipeli-toteutuksessa Helsingin medialukion kuvataiteen opiskelijat tutustuvat taidenäyttelyihin ja tuottavat taideteoksista omia tulkintojaan. Opiskelijat vierailevat viidessä helsinkiläisessä taidegalleriassa, ratkaisevat niihin laadittuja tehtäviä ja lähettävät ratkaisut ohjaavalle opettajalle mobiilisovelluksessa. Opiskelijoiden valittavissa on 14 taidegalleriaa, jotka on merkitty karttapohjaiselle pelialustalle.

Pelin alustalle suunnitelleet Medialukion opettajat Timo Kuohukoski ja Minna Eskola pitävät toteutusta erittäin onnistuneena. ”Tämä mobiilipeli muutti perinteisen galleriakävelyn innostavaksi taidekokemukseksi. Moni opiskelijoista kävi useammassa kuin viidessä galleriassa, koska he eivät malttaneet lopettaa kierrosta”, he iloitsevat. 

Elämyksiä ja taideilmaisua mobiilisti

”Taidekasvatuksen ytimessä on itseilmaisu ja mahdollisuus tuottaa itse valokuvia, ääntä ja videoita. Niiden tuottaminen matkapuhelimilla ja lataaminen kartta-alustalle onnistuivat hyvin. Teknisiä ongelmia ei ollut. Ohjaavina opettajina arvioimme tuotoksia reaaliaikaisesti ja annoimme niistä palautetta opiskelijoille”, Timo ja Minna kertovat toteutuksesta.

Timon ja Minnan mukaan peli tarjosi opiskelijoille uusia elämyksiä, lisäsi heidän kiinnostustaan taidenäyttelyihin ja madalsi kynnystä lähestyä nykytaidetta. ”Halusimme tutustuttaa opiskelijat taidetarjonnan runsauteen ja oikeanlaiseen näyttelykäyttäytymiseen. Pyrimme rohkaisemaan heitä tuottamaan ja esittämään omia taiteellisia teoksiaan”, Timo ja Minna kuvaavat pelin tavoitteita.


Luovuus ja ongelmanratkaisutaidot tärkeitä kuvataiteen oppimisessa

Palkitsemisen perusteissa korostetaan, että peli kehittää luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä digivälineiden hallintaa. ”Tässä toteutuksessa on pystytty pelin avulla monimuotoistamaan oppimistilanteita pedagogisesti onnistuneella tavalla. Mobiilipeli vie oppijat ulos luokkahuoneesta ja tekee koko kaupungista oppimisen tilan”, kertoo palkinnon jakanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Palkinnonjakoperusteissa todetaan myös, että pelin toteuttaneet opettajat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet taidekasvatuksellisen kokonaisuuden niin, että se tukee monipuolisten tavoitteiden saavuttamista parhaalla mahdollisella tavalla. Prosessi on kuvattu konkreettisesti, ja muut opettajat voivat ottaa idean suoraan käyttöön. Peli soveltuu eri ikäisille oppijoille.

Timo ja Minna iloitsevat palkinnosta: ”Näemme palkinnon tunnustuksena luovan ongelmanratkaisun ja omaa ilmaisua tukevan menetelmän käyttämisestä opetuksessa. Kuvataiteen opettajana olemme iloisia, että taiteellinen ilmaisu on saanut näin uusia ulottuvuuksia ja myös tunnustusta.”


Tutustu palkittuun oppimisen toteutukseen: Mobiilipeli taidekasvatuksellisena metodina

Medialukion taidekasvatuksellinen peli on toteutettu karttapohjaisella Seppo.io-sovelluksella, joka on kaikkien helsinkiläisten koulujen ja lukioiden käytössä.