Helsinki palkitsee koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten uudenlaisia ja digiteknologiaa hyödyntäviä oppimisen ratkaisuja. Lokakuussa palkinnon saa Pakilan ala-asteen koulun Teemme itse musiikkia! -projekti.


Pakilan ala-asteella on toteutettu kahtena lukuvuonna elektronisen musiikin projekti, johon osallistuvat viidensien luokkien oppilaat. Projektissa määritetään ensin yhdessä tavoitteet, jonka jälkeen oppilaat suunnittelevat ja tuottavat musiikkia LaunchPad-sovelluksella. Oppilaiden tekemät kappaleet nauhoitetaan ja ladataan SoundCloud-verkkopalveluun.
 
Musiikinopettajat Marja Pättikangas ja Veera Lehtinen kertovat, että työskentelyn tavoitteena on innostaa oppilaita musiikin tekemiseen ja havainnoimaan musiikin elementtejä, kuten rytmiä, sointiväriä, muotoa ja dynamiikkaa. Oppilaita rohkaistaan persoonallisiin ratkaisuihin musiikillisten elementtien valinnassa. Musiikin ydinasioiden lisäksi toteutuksessa harjoitellaan muun muassa mediataitoja ja tekijänoikeusasioita.
 
Marja ja Veera halusivat järjestää musiikin opetuksen siten, että pienen tuntimäärän puitteissa voidaan tarjota mahdollisimman monipuolisia oppimisen kokemuksia kaikille oppilaille. He ovat huomanneet, että projekti motivoi erilaisia oppijoita. ”Tässä toteutuksessa kukin oppilas pystyy toimimaan omista lähtökohdistaan. Se tuo heille kokemuksen omasta kyvykkyydestä. Teknologia mahdollistaa tasaveroisen työskentelyn aiemmista musiikkitaidoista välittämättä”, opettajat kertovat. He ovat iloisia, että koulujen käyttöön löytyy nykyään digitaalisia sovelluksia myös maksutta. Sovellusten saatavuus ja helppokäyttöisyys innostavat kokeilemaan ja käyttämään niitä myös vapaa-ajalla.

Käytännönläheisyyden ja vapaa-aikaan sovellettavuuden lisäksi palkinnon myöntämisen perusteissa korostetaan oppijoiden omaa roolia ja erinomaista tavoitteiden asettelua: ”Tässä toteutuksessa oppilaiden osallisuus on huomioitu aidosti ja oppilaiden mielenkiinnon kohteet on yhdistetty luontevaksi osaksi työskentelyä. Prosessi on hyvin mietitty ja se tukee paitsi musiikin oppiainesisältöjen oppimista, myös oppimaan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen taitoja”, kertoo palkinnon jakanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.
 
Oppilaiden tekemät kappaleet kootaan luokan omalle levylle, ja niitä kuunnellaan yhteisessä levynjulkistamistilaisuudessa. Oppilaat arvioivat rakentavasti toistensa ratkaisuja ja peilaavat tuotoksia asetettuihin tavoitteisiin.  Marja ja Veera kertovat, että oppilaiden työskentely ja ideointi projektin parissa sekä valmistuneet kappaleet antavat opettajalle uudenlaista tietoa oppilaan osaamisesta, myös arvioinnin tueksi. Projektin palkitsemisperusteissa todetaankin, että arviointi sekä oppilaan että opettajan työn välineenä on erinomaisesti sisällytetty kokonaisuuteen.
 
Marja ja Veera iloitsevat oivaltavan oppimisen palkitsemisesta: ”Palkinnon saaminen ja positiivinen palaute lämmittävät mieltä! Hienoa että opettajien hyvää työtä tehdään näkyväksi ja siihen HelsinkiOppii.fi-sivusto on tervetullut kanava”, he toteavat.


Tutustu palkittuun oppimisen toteutukseen: Teemme itse musiikkia!