Lapset kasvavat ja oppivat Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa tulevaisuuden taitoja kokeilemalla, tutkimalla ja käyttämällä digitaalisia apuvälineitä.


Parikymmentä Mikroskoopit-ryhmään kuuluvaa 7- ja 8-vuotiasta lasta on kerääntynyt puoliympyrään pohtimaan isoja kysymyksiä. Osaako atomi ajatella? Miten sähköä tehdään? Miksi peruna uppoaa nesteseokseen, muttei veteen?

Jätkäsaaren peruskoulun ala-asteen oppilaat etsivät vastauksia internetistä ja kirjoista, mutta ennen kaikkea tutustumalla omin käsin ilmiöihin, niiden syntyyn ja vaikutuksiin.

Pikku professorit tutkivat

– Tutkimme veden päällä olevaa pintajännitystä niin, että lisäsimme veteen tiskiainetta, toisluokkalainen Lucia kertoo.

Hän ja koulun muut 70 oppilasta ovat Joulusta saakka oppineet valtavasti uutta Pikku professorit -nimisellä oppijaksolla, jossa opiskelu keskittyy erityisesti itsenäiseen ilmiöiden tutkimiseen sekä tiedon keräämiseen ja yhdistelyyn.

Naapuriryhmässä oppilaat ovat syventyneet ohjelmoinnin ja robotiikan saloihin. Kuusi poikaa istuu intensiivisesti keskittyneenä pyöreän pöydän ääressä, kullakin musta kannettava tietokone edessään. Tietokoneiden ruuduilla pomppii tuttuja Angry Birds -hahmoja, joita lapset ohjaavat ohjelmoimalla.

Viereisellä pöydällä on kankaista tehty katukartta, jota pitkin kulkee lauma Bee-Bot-robotteja. Neljä lasta pohtii, miten robotteja kannattaa ohjelmoimalla ohjata. Kolmannen pöydän ääressä näyttää siltä, että lapset pelaavat perinteistä lautapeliä, mutta ei: siinäkin ohjelmointia ja robotiikkaa opetellaan pelin avulla.

– Lapset oppivat asioita eri tavalla. Siksi tarjoamme heille erilaisia reittejä muun muassa ohjelmoinnin ja robottimaailman oppimiseen, Jätkäsaaren koulun rehtori Kirsi Myllymäki sanoo.

Koko kaupunki opettaa

Kapuamme koulun toiseen kerrokseen, missä on 130 lapsen Päiväkoti Jätkäsaari. Lapset ovat valmistautumassa Ystävänpäivän juhlaan, joten lastentarhaopettaja Paula Ronimuksella on tilaisuus kertoa, miten työ pienten lasten kanssa on kehittynyt viime vuosina.

– Varhaiskasvatus ja oppiminen on laajentunut tämän rakennuksen ulkopuolelle: pienempien kanssa lähiympäristöön ja isompien kanssa ympäri kaupunkia. Käymme vierailuilla ja retkillä museoissa, taidenäyttelyissä, kirkoissa, lasten vanhempien työpaikoilla ja kaupungin järjestämissä työpajoissa. Lapset oppivat retkillä uusia asioita kokemusten ja elämysten kautta. Tällainen ympäristön hahmottaminen näkyy jo aivan pienillä, joiden leikeissä on mukana nostokurkia ja työmaatraktoreita, joita olemme nähneet retkillä tähän aivan lähelle, Ronimus kertoo.

Pientenkin lasten kanssa on mukavaa liikkua busseilla, metrolla ja raitiovaunuilla, onhan liikkuminen Helsingissä turvallista ja hyvin järjestettyä kaikenikäisille kaupunkilaisille.

Vaikuttava paikka oppia

Jätkäsaaren koulun ja päiväkodin uudet varhaiskasvatus- ja opetusmenetelmät eivät ole kehittyneet sattumalta. Helsingin kaupungista rakennetaan parhaillaan maailman vaikuttavinta oppimisen paikkaa. Moderni pedagogiikka, digitaaliset oppimisvälineet ja sisällöt sekä ajatus koko kaupungista oppimisympäristönä ovat keinoja, jolla koulut ja päiväkodit toteuttavat tätä tavoitetta.

– Oppilaat tarvitsevat kaikilla koulutuksen tasoilla uusia taitoja oppia. Opettaja aktivoi ja ohjaa oppilasta oppimaan. Oppilaat tutkivat itse ilmiöitä, hakevat tietoa eri lähteistä ja yhdistävät keräämäänsä tietoa kriittisesti erilaisiin tarpeisiin, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoo.

Potentiaali esiin

Uudenlainen oppiminen merkitsee oppilaalle omakohtaista ilmiöiden tukimusta, paljon yhdessä tekemistä ja omien oppimistulosten esittelyä.

Oppilaan yksilölliset oppimistavat huomioidaan entistä paremmin. Tätä tukee digitaalisten välineiden ja sisältöjen suomat mahdollisuudet seurata kunkin oppilaan oppimistietä ja tukea häntä siinä.

– Haluamme, että jokainen helsinkiläinen lapsi ja nuori löytää koulussaan oman potentiaalinsa ja pääsee kehittämään sitä, Pohjolainen sanoo.

Helsingin yli 60 koulussa käynnissä on oppimiseen ja opetukseen liittyviä kokeiluja. Uudet menetelmät ovat arkea noin 35 000 oppilaalle ja 3000 opettajalle.