Aurinkolahden peruskoulun 7.-luokan oppilaat suunnittelevat innovatiivisia älytuotteita ja älyvaatteita. Tuloksena syntyy muun muassa musiikkia soittava tyyny, älyreppu, lämpövastuksilla varustettu pipo, kosteutta mittaava kukkien kastelujärjestelmä ja urheiluvaate, johon syttyvät valot pimeässä. Koulu palkitaan tästä teknologiaprojektista oivaltavan oppimisen palkinnolla.


Arkielämää helpottavia, älykkäitä tuotteita

Aurinkolahden peruskoulussa älytuotteita kehittävät teknologiapainotteisen 7.-luokan oppilaat. He suunnittelevat älyvaatteen tai muun älytuotteen, eli tuotteen, johon on ohjelmoitu joku arkielämää helpottava toiminto.

Emilin, Onervan ja Nikon suunnittelema ja toteuttama NEObag-älyreppu kertoo ilmansuunnan ja lämpötilan. Se tunnistaa myös valon määrän ja sytyttää reppuun valon hämärän tullen.  "Halusimme luoda mahdollisimman ergonomisen ja käytännöllisen repun, jossa voi säilyttää tavaroita ja käyttää älyominaisuuksia. Reppu on vettä hylkivästä kankaasta ja se on hyvä retkeilyyn”, Emil kertoo.
Oppilaat valmistavat tuotteet vähintään prototyyppi-vaiheeseen. He käyttävät erilaisia materiaaleja ja yhdistelevät käsityön ja kuvataiteiden valmistustekniikoita, ohjelmointia ja 3D-mallinnusta. 

Elle, Emma ja Max suunnittelivat älytyynyn, johon syttyvät valot, kun tyynyä kallistetaan. He koodasivat tyynyyn myös musiikki- ja herätystoiminnot. Nuoret suunnittelijat kertovat, että nukkumiseen liittyvät älykkäät ratkaisut kiinnostivat heitä, eivätkä he löytäneet netistä vastaavantyyppistä tuotetta.

Yhteisopettajuutta ja tutoroppilaat asiantuntijoina

Älytuote-projektiin osallistuvat Aurinkolahdessa teknisen työn, tekstiilityön, kuvataiteen, matematiikan, tietotekniikan, äidinkielen ja englannin aineenopettajat. Useita oppiaineita yhdistävässä projektityöskentelyssä oleellisen tärkeää on yhteisopettajuus ja sen kehittäminen.

Uudenlaista opettajuutta on myös oppilaiden toimiminen tutoreina ja asiantuntijoina. Osa edellisenä vuonna projektiin osallistuneista oppilaista opettaa 7.-luokkalaisille muun muassa ohjelmointia ja mallinnusta.

”Antoisinta tässä projektissa on oppilaiden osallisuus. He saavat mahtavan kokemuksen toimia asiantuntijana muille oppilaille”, kertovat Aurinkolahden peruskoulun opettajat Maritta Virtanen ja Mika Kähkönen. Tutoroppilas Saran mielestä tutorina toimiminen on hyödyllistä ja mukavaa. ”Tässä saa olla opettajan roolissa. Ja on mielenkiintoista nähdä, millaisia tuotteita uudet oppilaat keksivät”, Sara kertoo. 

Tutoroppilaat ovat osallistuneet myös laite- ja ohjelmointikoulutuksiin yhdessä opettajien kanssa. Uusia laitteita, teknologioita ja sovelluksia on otettu yhdessä haltuun. Maritta ja Mika kertovat, että tutoroppilaiden roolia halutaan edelleen kehittää ja lisätä heidän osallisuuttaan laajemminkin opetuksessa.


Palkinto oivaltavasta ja uudenlaisesta oppimisesta

Aurinkolahden peruskoulu saa tästä teknologiaprojektista oivaltavan oppimisen palkinnon. Palkinto jaetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla säännöllisesti innovatiivisille ja digiteknologiaa oivaltavasti hyödyntäville oppimisen ratkaisuille.

”Aurinkolahden peruskoulussa on rohkeasti lähdetty kokeilemaan uuden teknologian mahdollisuuksia uusien, älykkäiden tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Tämä on vaatinut avoimutta ja innovatiivisuutta, sillä tuotteista ei ole ollut olemassa aikaisempia malleja”, toteaa palkinnon jakanut toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Liisa Pohjolainen toteaa myös, että tässä älytuote- ja älyvaateprojektissa on osattu hyödyntää nuorten innostuneisuutta, kykyä ideoida ja katsoa maailmaa uuden sukupolven näkökulmasta.

Opettaja Maritta Virtanen kertoo, että saatu tunnustus ilahduttaa ja kannustaa edelleen kehittämään opetusta. Hän jatkaa: ”Oppilaat riemastuivat, kun kerroimme heille, että projektimme palkitaan. Olemme menossa esittelemään tätä myös Tiedekulmaan. Hienoa, että oppilaat saavat loistaa”.


Aurinkolahden peruskoulussa työskentely älytuotteiden kehittämisen parissa käynnistyi syksyllä 2015 Helsingin yliopiston Co4Lab-hankkeessa, jossa ideana oli keksiä, suunnitella, testata ja rakentaa erilaisia tuotteita usean oppiaineen yhteistyönä. Älytuote-toiminta jatkuu Aurinkolahdessa Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina (INNOKOMP) -hankkeessa, jossa kehitetään erilaiset oppijat huomioivia, tasa-arvoa edistäviä käsityön opetusta ja oppimista uudistavia pedagogisia toimintamalleja.