100 Oivallusta mediareppuun! -materiaali sisältää sata pienempää ja suurempaa Oivallusta arjen oppimisesta ja osallisuudesta varhaiskasvatuksessa. Se tarjoaa uusia ideoita, näkökulmia ja työkaluja mediakasvatuksen ja digivälineiden käytön nivomiseen luontevaksi osaksi oman lapsiryhmän toimintaa.


Oivalluksia! -hankkeissa on pohdittu, kokeiltu ja kehitetty arjen mediakasvatusta ja digivälineitä hyödyntäviä pedagogisia käytäntöjä ja erilaisia oppimisen ympäristöjä 2,5 vuoden ajan. Lähes 550 erilaisessa tapaamisessa ja kohtaamisessa – koulutuksissa, työpajoissa, ohjauskäynneillä, kehittämispäivissä – on nähty, kuultu ja jaettu lukuisia hienoja esimerkkejä arjen oivalluksista ja kokeiluista lapsiryhmissä ja työyhteisöissä.

100 Oivallusta mediareppuun! -materiaali kokoaa yhteen pienen osan Helsingin varhaiskasvatuksessa yhdessä oivallettua ja kokeiltua. Materiaali sisältää sata pienempää ja suurempaa Oivallusta arjen oppimisesta ja osallisuudesta uutta VASUa toteuttaen.

Materiaali on jaoteltu uuden VASUn oppimisen alueiden mukaisesti. Sen tavoitteena on innostaa jokaista pienten lasten kanssa toimivaa kasvattajaa ja opettajaa sekä antaa uusia ideoita, näkökulmia ja työkaluja mediakasvatuksen ja digivälineiden käytön nivomiseen luontevaksi osaksi oman lapsiryhmän toimintaa.

Pienet lapset oppivat toiminnallisesti: tutkien, liikkuen, leikkien ja itseä ilmaisten – myös digitaalisessa mediakulttuurissa!

Oivalluksia!-kehittämistoiminta jatkuu huhtikuun loppuun

Oivalluksia! -hanketoiminta jatkuu vielä huhtikuun loppuun asti kahden projektityöntekijän voimin. Tiimin jäsenet ovat osallistuneet varhaiskasvatusyksiköiden kehittämispäiviin, järjestäneet kehittämispäiväkoulutuksen esimiehille ja pitäneet hyvin suosittuja työpajoja Töysänkadun Edulabissa. Lisäksi loppukevään aikana kartoitetaan hanketoiminnan onnistumista ja koulutustarpeita kyselyn avulla. 


Lisää Oivalluksia!-hankkeista

Oivalluksia! -hankesivut / Oivalluksia! -Facebookissa