Learning in practice

On the Learning in Practice page, you will find practical examples from education professionals in Helsinki on the implementation of digitalisation in day care centres, schools and educational institutions around the city. You can share your own learning implementation by logging in with your edu.hel.fi or hel.fi e-mail address.

Request login link

Login using your hel.fi-email address and password

Ohjelmointia Lego -roboteilla

Harjoittelimme kuudesluokkalaisten kanssa ohjelmointia Lego EV3-Mindstorm-robottien avulla. Parhaimmat oppilaiden ohjelmoimat robotit pääsivät kisaamaan Robot stadissa -tapahtumaan.

robotiikka ohjelmointi

Ilmiöoppimista Etu-Töölön lukiossa

Lukuvuoden viidennessä jaksossa Etu-Töölön lukiossa opiskeltiin ilmiöitä. Vuoden 2017 ilmiöiksi oli valikoitunut tiede, tulevaisuus ja hyvä elämä.

Formgivandet av en offentlig skulptur och infogandet av designen i stadsmiljön

Formgivandet av en offentlig skulptur i miniatyr samt infogandet av designen i en verklig miljö

Formgivning av en offentlig skulptur

Lukupiirit kaunokirjallisuuden tutkimuskeinona

Kaunokirjallisuuden lukeminen lukupiirissä.

Draamaprosessi lukiokurssina: Suomi 100 -esitys

Vuosaaren lukion opiskelijat suunnittelivat Suomi100-näytelmän, joka esitettiin Vuosalissa. Opiskelijat kantoivat vastuun koko draamaprosessista ja prosessin kulun vaiheita dokumentoitiin Whatsppiin.

suomi100 draama

Millainen kokeentekijätyyppi olen?

Tavoitteena oli auttaa oppilaita tunnistamaan omat opiskelutapansa Popplet-ohjelman ajatuskartan ja tukikysymysten avulla ja antaa heille keinoja kehittyä paremmaksi opiskelijaksi.

oppimaanoppiminen erityisopetus

Tilastot tutuiksi Tilastrofin avulla alkuopetuksessa

Käsittelimme pylväsdiagrammeja matematiikassa, jonka jälkeen tutustuimme muiden oppilaiden tekemiin diagrammeihin ja tilastoihin Tilastrofissa. Tämän jälkeen teimme oman diagrammin.

tilastrofi matematiikka

Oppilaat tietotekniikan opettajina

Oppilaista koulutettiin ”digiagentteja”, jotka oman luokanopettajansa kanssa perehtyivät robotiikkaan ja tabletteihin, jotka olivat koulussa projektin alussa uusi ilmiö.

digiagentit teknologia

Makerspace peruskouluun – luovan tekemisen ja jakamisen työtila

Arabian peruskoulussa on muotoiluoppimisen painotus. Halusimme luoda kouluun oppimisympäristön, joka mahdollistaisi luovan työskentelyn, ideoiden jakamisen ja teknologian hyödyntämisen.

makerspace steam

Storyline "at the bus stop" i engelska för åk 4

Då eleverna börjar med engelska är det roligt att lära sig nya ord och uttryck via fantasin och genom drama övningar.

Storyline engelska drama muntlig kommunikation

Ihmisen jälki – kestävän kehityksen tutkimuksia

Tarkastelimme ihmisen vaikutusta ympäristöömme ilmiöoppimisen keinoin. Oppilaat valitsivat heitä eniten kiinnostavan aiheen, tekivät aiheesta tutkimuksen ja esittivät ne naapuriluokalle.

ilmiöoppiminen

Voi hyvin! Terveellistä elämää ilmiöoppien

Merilahden peruskoulussa tutkittiin liikuntaa, hyvinvointia ja urheilua usean eri tutkimuskohteen kautta hyödyntäen ilmiöpohjaista oppimista.

ilmiöoppiminen hyvinvointi