Learning in practice

On the Learning in Practice page, you will find practical examples from education professionals in Helsinki on the implementation of digitalisation in day care centres, schools and educational institutions around the city. You can share your own learning implementation by logging in with your edu.hel.fi or hel.fi e-mail address.

Request login link

Login using your hel.fi-email address and password

Finland 100 år

Vi intervjuade barnen om deras uppfattning om Finland för 100 år sedan. Syften var att barnen skall få en liten förståelse för hur det såg ut i Finland för 100 år sedan, vad människorna gjorde/lekte, vad de åt, hur de bodde och hur de var klädda.

finland finland100år daghem

Sähköinen portfolio oppimisen ja arvioinnin tukena käsityön opetuksessa

Torpparinmäen peruskoulussa (käsityön opetuksessa) on käytössä sähköiset portfoliot, joiden avulla oppilaat seuraavat oman oppimisensa ja omien taitojensa kehittymistä. Oppilaat dokumentoivat itsenäisesti työskentelyään valokuvaten ja videoiden yhteiskäytössä olevilla tableteilla. Kuvallisen materiaalin tueksi he lisäävät oman kertomuksen tapahtuneesta.

Kolmasluokkalaisten ohjelmoinnillisen ajattelun kehittäminen

Vesalan peruskoulun kolmasluokkalaisten ohjelmointikokonaisuus syksyllä 2017. Leikkejä ja Lego-robotteja.

yhteistyötaidot steam matematiikka

Ohjelmointia Lego -roboteilla

Harjoittelimme kuudesluokkalaisten kanssa ohjelmointia Lego EV3-Mindstorm-robottien avulla. Parhaimmat oppilaiden ohjelmoimat robotit pääsivät kisaamaan Robot stadissa -tapahtumaan.

robotiikka ohjelmointi

Ilmiöoppimista Etu-Töölön lukiossa

Lukuvuoden viidennessä jaksossa Etu-Töölön lukiossa opiskeltiin ilmiöitä. Vuoden 2017 ilmiöiksi oli valikoitunut tiede, tulevaisuus ja hyvä elämä.

Formgivandet av en offentlig skulptur och infogandet av designen i stadsmiljön

Formgivandet av en offentlig skulptur i miniatyr samt infogandet av designen i en verklig miljö

Formgivning av en offentlig skulptur

Lukupiirit kaunokirjallisuuden tutkimuskeinona

Kaunokirjallisuuden lukeminen lukupiirissä.

Draamaprosessi lukiokurssina: Suomi 100 -esitys

Vuosaaren lukion opiskelijat suunnittelivat Suomi100-näytelmän, joka esitettiin Vuosalissa. Opiskelijat kantoivat vastuun koko draamaprosessista ja prosessin kulun vaiheita dokumentoitiin Whatsppiin.

suomi100 draama

Millainen kokeentekijätyyppi olen?

Tavoitteena oli auttaa oppilaita tunnistamaan omat opiskelutapansa Popplet-ohjelman ajatuskartan ja tukikysymysten avulla ja antaa heille keinoja kehittyä paremmaksi opiskelijaksi.

oppimaanoppiminen erityisopetus

Tilastot tutuiksi Tilastrofin avulla alkuopetuksessa

Käsittelimme pylväsdiagrammeja matematiikassa, jonka jälkeen tutustuimme muiden oppilaiden tekemiin diagrammeihin ja tilastoihin Tilastrofissa. Tämän jälkeen teimme oman diagrammin.

tilastrofi matematiikka

Oppilaat tietotekniikan opettajina

Oppilaista koulutettiin ”digiagentteja”, jotka oman luokanopettajansa kanssa perehtyivät robotiikkaan ja tabletteihin, jotka olivat koulussa projektin alussa uusi ilmiö.

digiagentit teknologia

Makerspace peruskouluun – luovan tekemisen ja jakamisen työtila

Arabian peruskoulussa on muotoiluoppimisen painotus. Halusimme luoda kouluun oppimisympäristön, joka mahdollistaisi luovan työskentelyn, ideoiden jakamisen ja teknologian hyödyntämisen.

makerspace steam