Learning in practice

On the Learning in Practice page, you will find practical examples from education professionals in Helsinki on the implementation of digitalisation in day care centres, schools and educational institutions around the city. You can share your own learning implementation by logging in with your edu.hel.fi or hel.fi e-mail address.

Request login link

Login using your hel.fi-email address and password

Ilmiömäistä banaania

Koulun oppilaskunnan hallitus valitsi syksyllä koko koulun ilmiön aiheeksi banaanin. Selvitimme viikon alussa tietoa banaanista ja rakensimme ilmiötä, tutkivan oppimisen avulla. Oppilaat tekivät ennakkokäsitykset asiasta, tutkimuskysymykset ja hypoteesit kysymyksiin. Tämän jälkeen oppilaat tekivät pienryhmissä erilaisia tutkimuskysymyksien suuntaisia tutkielmia. He tutkivat banaaniviljelyn historiaa, banaanin matkaa viljelijältä, banaanin kypsentämön kautta kuluttajalle. Ilmiöviikko purettiin saman viikon lauantaina, avoimien ovien päivässä, jossa myös vanhemmat olivat mukana. Oppilaat tekivät banaanin matkasta näytelmän, animaatioita, musiikkia banaanista. Lisäksi lukuisia esitelmiä ja ryhmätöitä, sekä kyselyitä mm. banaanin kypsyysasteista.

ilmiö banaani draama musiikki

Tekstiili- ja muotialan Kiertoon-hanke

Sitran rahoitus mahdollisti Kiertoon-hankkeen ja verkko-oppimisympäristön rakentamisen. Rahoituksella on toteutettu opettajille täydennyskoulutusta työpajoihin ja päätösseminaariin osallistumalla. Opiskelijoille on järjestetty 1 - 2 päivän mittaisia kiertotaloustuotteen valmistamisen työpajoja. Hankeryhmä on kartoittanut Ruotsin, Hollannin ja Suomen tekstiili- ja muotialan kiertotaloustilannetta ja -pedagogiikkaa. Kiertoon-verkko-oppimisympäristön sisällön tuottaminen on haastanut pohtimaan digitaalisen oppimisympäristön sisällön tuottamiseen liittyviä asioita.

Ilmastonmuutos kiertotalous tekstiili- ja muotiala tekstiilijäte suljettu kierto zero waste

Opiskelijakeskeinen, ainerajat ylittävä UNESCO ASP -kurssi Mäkelänrinteen lukiossa

Kurssi muodostaa opiskelutavan, joka pohjautuu oppilaan omiin mielenkiinnon kohteisiin ja mahdollisuuteen luoda kurssista oma toteutus. Kurssin osasuoritukset voi jakaa koko lukioajalle. Näin opiskelijan on helpompi sovittaa yhteen lukio-opiskelu, urheilu ja UNESCO ASP -kurssin suorittaminen sekä valita juuri itseä kiinnostavat tapahtumat, aiheet ja toteutustavat.

Ilmiöoppiminen vertaistuki yhteiskunnallinen vaikuttaminen kestävä kehitys ihmisoikeudet toiminnallisuus

Hållbar utveckling

Under vår fenomenvecka "Hållbar utveckling" fick eleverna tillverka sitt eget mjukisdjur av en udda vante.

mjukisdjur, återanvänd gammalt

Lähialueen tutkiminen

Tutustuimme lähialueeseen kartan ja kameran avulla.

ympäristö kaupunkisuunnittelu

Katapult på robot

Planering och byggande av katapult i trä. Fokus på funktion och hållbarhet vid tillverkningen. Den färdiga produkten monterades på en VEXiq robot. Samtidigt tillverkades ett slott i tyg för att ha något att skjuta på.

STEAM slöjd

Pakohuonepeli

Kehitimme pakohuonepelin, jossa oppilaat harjoittelivat 2.-luokan keskeisiä asioita.

pakohuonepeli, monilukutaito

2.-luokan koodauspäivät

2.-luokkalaisille pidettiin kaksi koodauspäivää (yhteensä 5 oppituntia), joissa joka tunnilla oli koodaustehtävä/ -piste.

koodaus ohjelmointi beebot ipad unplugged tutting algoritmi

Meidän Siltis!

Siltamäen ala-asteella tehtiin koko koulun yhteinen ilmiö Meidän Siltis keväällä 2019. Luokat ja oppilaat sekoitettiin kiinnostustensa perusteella sekaryhmiin, jotka tutkivat hyvinvointia ja tuottivat jonkin palvelun, esineen tai muun tuotoksen toukokuussa olleille Siltis-messuille, jonne myös vanhemmat olivat tervetulleita.

ilmiö Meidän Siltis Siltamäki ilmiöpohjainen oppiminen

Seppo-pelialustan monet mahdollisuudet Bryggan nivelvaiheen opinnoissa

Seppo-pelialustaa on käytetty Stadin ammatti- ja aikuisopistossa monipuolisesti nivelvaiheen opinnoissa. Toteutuksissa mm. maahanmuuttajille, suuressa syrjäytymisvaarassa oleville ja avoimissa opinnoissa opiskelusta kiinnostuneille erilaisia vaihtoehtoja.

Seppo pelillistäminen verkkopedagogia kamerakynäpedagogia

Koulun yhtenäiset tavoite- ja digiportaat

Arabian peruskoulussa haluttiin edistää tavoitepohjaista oppimista digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen sekä tehdä oppimispolku näkyväksi. Keväällä 2019 päätimme laatia kouluumme yhtenäiset digi- ja tavoiteportaat, jotta jokaisella luokka-asteella olisi yhtenäinen linja siitä, miten tavoitteita asetetaan yhdessä oppilaiden kanssa, mitkä digitaidot minimissään kullakin luokka-asteella tulisi osata ja miten oppilaat tekevät omaa oppimispolkuaan näkyväksi (portfolio).

tavoitteiden asettelu digiportaat, ,digiportfolio

Muuttuvat oppimisympäristöt ja yhteisopettajuus

2A ja 2B (aiemmin 1A ja 1B) opiskelevat paljon yhdessä ja opettajat tekevät paljon yhteistyötä. Oppimisympäristöjä hyödynnetään joustavasti ja monipuolisesti. Koulussa tokaluokkalaisten käytössä on useita eri luokkatiloja, joista yksi on kokonaan pulpetiton. Pulpetittomassa luokassa on pulpettien sijaan penkkejä ja muutamia jumppapalloja istumista ja muuta työskentelyä varten. Penkit muuntuvat moneen eri tarkoitukseen päivän aikana. Niitä käytetään mm. pöytinä, jolloin oppilas istuu lattialla. Pulpetin ääressä työskentely on mahdollista. Myös käytävätiloja hyödynnetään oppimisympäristönä. 2A ja 2B opiskelevat paljon toiminnallisesti ja usein myös ulkona lähiympäristössä. 2A-luokalla on ollut käytössään koulun alakerrassa monipuoliset ja muunneltavat tilat. Oppimisympäristö koostuu kahdesta luokkahuoneesta, joista toisessa on pöydät. Siellä oppilaat voivat halutessaan työskennellä rauhassa itsenäisesti omissa olossaan vaikkapa pöydän ääressä. Toisessa luokkatilassa ei ole pulpetteja, vaan penkkejä sekä muutamia jumppapalloja istumista ja muuta työskentelyä varten. Penkit muuntuvat moneen eri tarkoitukseen päivän aikana. Niitä käytetään mm. pöytinä, jolloin oppilas istuu lattialla. 2A-luokka opiskelee siis eri oppimisympäristöissä mahdollisimman toiminnallisesti käyttäen monipuolisia työtapoja. Tähän tarkoitukseen pulpetiton kokeilu sopii hyvin. Luokkatilat mahdollistavat nyt erinomaisesti liikkumisen, pistetyöskentelyn, koko luokan yhdessä tekemisen ja rauhallisen, itsenäisen työskentelyn. Luokkatilojen lisäksi käytössä on lähes koko ajan myös käytävätila, jonka ruutukuvioinen lattia tekee mahdolliseksi käyttää monia erilaisia tehtävätyyppejä opiskelussa. Sisätila- oppimisympäristöjen lisäksi 2A-luokka opiskelee usein ulkona , mikäli se on mahdollista. 2.lk:t käsittelevät kaveritaitoja viikottain kaveritaitotunneilla. Kaveritaitotunnit on aloitettu jo ensimmäisen luokan kevätlukukaudella 2018. Kaverituntien tavoite on ennaltaehkäistä riitatilanteita, syrjäytymistä ja kiusaamista.

yhteistyötaidot, lähiympäristö, yhteisopettajuus