Learning in practice

On the Learning in Practice page, you will find practical examples from education professionals in Helsinki on the implementation of digitalisation in day care centres, schools and educational institutions around the city. You can share your own learning implementation by logging in with your edu.hel.fi or hel.fi e-mail address.

Request login link

Login using your hel.fi-email address and password

Kuvaseikkailuja itse rakennetussa kaupungissa

Katajanokan eskarissa harjoittelimme kuvan- ja videonkäsittelyä hyödyntäen aiemmin rakentamaamme pienoiskaupunkia. Kuvia muokkaamalla lapset pääsivät itse seikkailemaan rakentamaansa ympäristöön. Kuvilla leikittelyn ja niistä käytyjen keskustelujen avulla pohdittiin mediasisältöjen todenmukaisuutta.

mediakasvatus monilukutaito teknologiakasvatus esiopetus varhaiskasvatus

Meriseikkailu! Toiminnallista esiopetusta liikkuen

Päiväkoti Ylä-Malmilla Helsingissä kehitettiin Meriseikkailu -toimintamalli, joka sai innostuksensa lasten mediamaailmaan liittyvistä kokemuksista ja kiinnostuksen kohteista. Meriseikkailu on lasten osallisuutta ja yhteistoiminnallisuutta vahvistava liikunnallinen leikki, jossa lapset ratkaisevat pienryhmissä erilaisia tehtäviä.

varhaiskasvatus esiopetus liikunta oppimisympäristöt osallisuus

Ihminen

Strömbergin koulun 1-2 -luokkalaiset tutustuivat ihmiseen. Ilmiössä tarkasteltiin ihmisen biologiaa, terveellisiä elämäntapoja ja tutkittiin ihmisen mittasuhteita.

Oma keho tutkiminen ryhmätyöskentely

Karjalanpiirakka ilmiönä

Koskelan ala-asteen koulussa tutkittiin karjalanpiirakan historiaa, opeteltiin leipomaan karjalanpiirakka isoäitien opastuksella. Toteutettiin Suomi100-juhlalounas, jolla tarjottiin karjalanpiirakka alkupalana.

kielitietoisuus, leipominen, karjalanpiirakka, Suomi100, juhlaruokailu

Läsportfolie åk 1

Öppna power pointen för att se ett exemple på en läsportfolie i åk 1

Läsning portfolie powerpoint

Portfolio - delaktighet och demokrati

Eleverna lär sig om demokrati, delaktighet och samarbete.

Portfolio

Digimessut koulu- ja kotiväelle

Hietakummun ala-asteella järjestettiin koko koululle suunnatut digimessut, joissa digiosaamista jaettiin vertaisoppimisen avulla. Messuille kutsuttiin myös koulun oppilaiden huoltajat. Digimessuihin liittyi myös erilliset digipajat, joissa pyrkimyksenä oli kouluttaa koulun väen avuksi muutamia oppilasapureita tuleville lukuvuosille.

digitalisaatio digitaidot digimessut yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot laaja-alaisen osaamisen tavoitteet tieto- ja viestintäteknologia vertaisoppiminen kodin ja koulun yhteistyö

Teemme itse musiikkia!

Tehdään luokan oma levy! Innostetaan oppilaita musiikilliseen keksimiseen musiikkiteknologian avulla. Samalla havainnoidaan musiikin eri elementtejä ja harjoitellaan monia musiikin käsitteitä käytännössä.

MUSIIKKI MUSIIKKIKASVATUS MUSIIKILLINEN KEKSINTÄ MUSIIKKITEKNOLOGIA

Programmering i åk.3, eller varför inte i åk 1-6

En sekvens där eleverna jobbar med grunder i programmering på flera olika sätt och där modersmålet har en viktig roll.

programmering helhetsskapande grupparbete

Solakallion digiloikkaus ja ilmiöt

Solakallion koulu on erityiskoulu kehitysvammaisille ja autismin kirjon oppilaille. Olemme ottaneet kopin digitaalisista oppimateriaalista ja välineistä. Toteutimme eri ilmiöt viime keväänä näitä hyväksikäyttäen. Olemme kouluttaneet henkilökuntaa eri välineiden käytössä.

Vaativa erityinen tuki digitalisaatio ilmiöt

En digital berättelse från Asien eller Afrika.

Digital berättelse om en fiktiv resa till Asien eller Afrika.

digitala berättelser omgivningslära asien afrika

Mysteriet på "skolans namn"

Ett undervisningstillfälle som har element av escaperoom och Fort Boyard.

escaperoom mysterie äventyr kemi fysik